Onderafdeling II. Andere openbaarmakingsformaliteiten