Onderafdeling IV. Enige in de stukken op te nemen vermeldingen