Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

De Commissie voor boekhoudkundige normen (CBN) streeft ernaar deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.cbn-cnc.be/nl.

Naleving

Deze website is gedeeltelijk conform. De tekortkomingen staan hieronder vermeld.

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Het verslag van de vereenvoudigde analyse kan u vinden op https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2023/www.cnccbn.be/fr_0.

Niet-toegankelijke inhoud

www.cbn-cnc.be/nl wordt nog verder getest op toegankelijkheid. De CBN probeert om de tekortkomingen op de site te gepasten tijde weg te werken. Verdere conformiteit zal aldus in een volgende fase worden uitgevoerd, niet alles zal evenwel tezelfdertijd opgelost zijn.

·         Bepaalde links geven tekstueel niet voldoende weer naar welke pagina ze verwijzen.

·         Het komt voor dat afbeeldingen geen correct tekstalternatief bieden.

·         De contrastratio van bepaalde tekstuele en niet-tekstuele elementen is niet-conform.

·         Aan de bovenkant van elke pagina moeten links worden toegevoegd om meteen naar het hoofdgedeelte van de pagina te gaan.

Indien er op de site inhoud geraadpleegd wordt die niet toegankelijk is, kan er steeds contact opgenomen worden via ons contactformulier. Wij zullen u via deze weg een alternatief bieden en verder proberen te helpen.

Het contactformulier kan ook worden gebruikt bij vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van onze website/applicatie.

Deze verklaring is op 13/12/2023 opgesteld.