Onderafdeling I. Openbaarmakingsformaliteiten bij oprichting