Afdeling II. Buitenlandse vennootschappen met een bijkantoor in België