Titel 3. Algemene verplichtingen van de ondernemingen