Artikel III.93

§ 1. De Koning stelt een Commissie voor Boekhoudkundige Normen in; deze heeft tot taak:

  1. de regering en het Parlement op hun verzoek of uit eigen beweging van advies te dienen;
  2. door middel van adviezen en aanbevelingen bij te dragen tot de ontwikkeling van de leer van het boekhouden en de beginselen te bepalen van een regelmatige boekhouding.

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen is een autonome instelling met rechtspersoonlijkheid.

§ 2. De Koning stelt in de schoot van de Commissie voor Boekhoudkundige normen een afzonderlijk College in dat tot taak heeft door middel van een Individuele Beslissing inzake Boekhoudrecht vragen te beantwoorden betreffende de toepassing van de wettelijke bepalingen van het Belgisch Boekhoudrecht die onder de bevoegdheid van de Commissie vallen en waarvoor het op formele wijze wordt gevat.