Artikel 118

De geconsolideerde jaarrekening moet worden opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap