Afdeling III. Consolidatiekring en geconsolideerde jaarrekening