Artikel 116

De Koning bepaalt de regels volgens welke de consolidatiekring wordt vastgesteld.