Afdeling IV. Jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening