Onderafdeling IV. Enige in de stukken uitgaande van bijkantoren op te nemen vermeldingen