Titel III. De verschillende wijzen waarop de vennootschap eindigt