Titel II. Verplichtingen van vennoten tegenover elkaar