Artikel 19

Elke vennootschap moet een geoorloofd voorwerp hebben en tot het gemeenschappelijk belang van de partijen worden aangegaan.

Ieder vennoot moet of geld, of andere goederen, of zijn nijverheid in de vennootschap inbrengen.