Artikel 90

De bestuurders of zaakvoerders die de bijgewerkte volledige tekst van de statuten van hun vennootschap niet binnen een termijn van drie maanden te rekenen van de datum van de akten hebben neergelegd overeenkomstig artikel 75, worden gestraft met geldboete van vijftig euro tot tienduizend euro.

Dit artikel is niet van toepassing op de economische samenwerkingsverbanden.