Artikel 16/1

Onder “wettelijke controle van de jaarrekening” moet worden verstaan, een controle van de statutaire jaarrekening of van de geconsolideerde jaarrekening, voor zover deze controle:

  1. door het recht van de Europese Unie wordt voorgeschreven;
  2. door het Belgisch recht wordt voorgeschreven met betrekking tot kleine vennootschappen;
  3. op vrijwillige basis op verzoek van kleine vennootschappen wordt uitgevoerd, wanneer deze opdracht gepaard gaat met de bekendmaking van het verslag bedoeld in artikel 144 of 148 van dit wetboek.