Hoofdstuk I. Genoteerde vennootschappen en organisaties van openbaar belang