Artikel 6

Voor de toepassing van dit wetboek wordt verstaan:

  1. onder “moedervennootschap”, de vennootschap die een controlebevoegdheid uitoefent over een andere vennootschap;
  2. onder “dochtervennootschap”, de vennootschap ten opzichte waarvan een controlebevoegdheid bestaat.