Artikel 160

Elke beslissing inzake benoeming, vernieuwing van het mandaat of opzegging, zonder naleving van de artikelen 156 tot 159 is nietig. De nietigheid wordt uitgesproken door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap, zitting houdend zoals in kortgeding.