Advies 2019/12 - Groottecriteria verenigingen en stichtingen

Advies

De Commissie publiceert advies 2019/12 - Groottecriteria verenigingen en stichtingen - schema van de jaarrekening - begroting. Hierin wordt verduidelijkt op welke wijze de grootte van een vereniging of stichting moet worden vastgesteld. Deze grootte is van belang voor de beoordeling of een vereenvoudigde boekhouding kan worden gevoerd, of er daarentegen een dubbele boekhouding moet worden gevoerd. Daarbij geeft de Commissie toelichting over welk jaarrekeningschema moet worden gehanteerd bij de neerlegging: een vereenvoudigd schema, een microschema, een verkort schema of een volledig schema.