Nieuw advies: Terugbetaling kapitaal in vreemde valuta

Advies

In CBN-advies 2024/04 bespreekt de Commissie de boekhoudkundige verwerking in hoofde van een Belgische vennootschap-aandeelhouder van een (gedeeltelijke) terugbetaling van kapitaal door een buitenlandse vennootschap met een andere functionele valuta dan de euro die leidt tot een wisselverlies (of -winst) ingeval de historische wisselkoers van de vreemde munt t.o.v. de euro hoger (of lager) is dan de actuele koers.