Nieuwe versie CBN-advies 2024/03

Nieuws

Naar aanleiding van de besprekingen die plaatsvonden tijdens een plenaire vergadering van de CBN, publiceert de Commissie een nieuwe versie van CBN-advies 2024/03. De enige wijzigingen die werden aangebracht, zijn de schrapping in de eerste voetnoot van de zinnen m.b.t. de bezwaren van de heer Gerard Goemaere bij de inhoud van het advies, alsook de toevoeging van een alternatieve tekst opgesteld door de heer Goemaere. Dit omdat de Commissie heeft vastgesteld dat een verschil bestaat tussen de Nederlandse en Franse tekst van artikel 7/1, derde lid van het oprichtingsbesluit van 21 oktober 1975 van de CBN.  De Nederlandse tekst van dit artikel stelt: “Als een ontwerpadvies of advies wordt goedgekeurd bij meerderheidsstemming, wordt het met redenen omkleed afwijkend standpunt van het betrokken lid of de betrokken leden, met vermelding van zijn of hun naam, opgenomen in het ontwerpadvies of advies en mee gepubliceerd”. De Franse tekst luidt als volgt: “Lorsqu’un projet d’avis ou un avis est adopté à la majorité des voix, la position divergente du membre concerné ou des membres concernés, avec mention du nom de celui-ci ou de ceux-ci, est indiquée dans le projet d’avis ou dans l’avis et est également publiée avec le projet d’avis ou l’avis”. In de Franse tekst ontbreken de woorden “met redenen omkleed”. Vandaar dat de Commissie vooralsnog heeft besloten het afwijkend standpunt van het betrokken lid te publiceren. Hieronder kan de betrokken tekst eveneens worden geraadpleegd.