Nieuw ontwerpadvies: patrimoniumtaks

Advies

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de wet van 28 december 2023 houdende diverse fiscale bepalingen die het tarief van de taks tot vergoeding der successierechten voor (I)VZW’s en private stichtingen wijzigt, heeft de Commissie beslist om een ontwerpadvies te wijden aan de boekhoudkundige verwerking van deze patrimoniumtaks.

De openbare raadpleging van dit ontwerpadvies loopt af op vrijdag 19 april 2024.