CBN advies 133-1 - Voorstel tot uitkering van een dividend

Dit advies werd vervangen door nr. 133/3, Schulden voortvloeiend uit de bestemming van het resultaat, Bulletin 16, april 1985, p. 14-15.