CBN advies 138-3 - Subsidiëring van ontwikkelingskosten voor prototypes 

Naar aanleiding van de publikatie van advies 138/2 in Bulletin nr. 23 d.d. december 1988 werden aan de Commissie subsidiëringsovereenkomsten met betrekking tot prototypes medegedeeld, recent afgesloten tussen het Vlaamse Gewest en bepaalde ondernemingen. 

Krachtens deze overeenkomsten is de begunstigde onderneming verplicht de ontvangen subsidies terug te betalen, tenzij van de overheid een beslissing van gehele of gedeeltelijke vrijstelling (of opschorting) van terugbetaling wordt bekomen. Deze contractuele bepaling hebben volgens de Commissie tot gevolg dat de bewuste overeenkomst eerder als een financieringsovereenkomst met voorwaardelijke vrijstelling van terugbetaling moet worden gekwalificeerd dan als een klassieke subsidiëringsovereenkomst (met voorwaardelijke terugbetaling). In dergelijke overeenkomsten moeten de betrokken "subsidies" dan ook als schulden worden gepassiveerd, zolang geen vrijstelling van terugbetaling wordt bekomen. De adviezen die de Commissie gepubliceerd heeft respectievelijk in Bulletin nr. 13 (januari 1984 - advies 138/1) en in het geciteerde Bulletin nr. 23, hebben inderdaad betrekking op een fundamenteel andere contractuele hypothese en kunnen derhalve niet worden toegepast op de hier beschreven overeenkomsten.