COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 2016/27 – Kosten van onderzoek en ontwikkeling: onderscheid tussen onderzoek en ontwikkeling - verduidelijking

Advies van 14 december 2016

Inleiding

De Commissie beoogt in dit advies een verduidelijking aan te brengen aan het CBN-advies 2016/16 – Kosten van onderzoek en ontwikkeling: wijziging door het koninklijk besluit van 18 december 2015.

Kosten die niet kwalificeren als ontwikkelingskost

Om het onderscheid tussen de onderzoeksfase en ontwikkelingsfase te kaderen verwijst de Commissie in haar advies 2016/16 naar de beginselen van IAS 38. De Commissie wenst met dit advies te verduidelijken dat, hoewel de conceptuele invulling van de begrippen onderzoek en ontwikkeling werd gestoeld op IAS 38, dit niet impliceert dat eventuele interpretatieproblematieken omtrent de afgrenzing van de onderzoeksfase en de ontwikkelingsfase, afkomstig uit IAS 38, van toepassing zouden worden binnen het Belgische boekhoudrecht.

Zo is de Commissie van oordeel dat een uitgave die niet kwalificeert als deel van een ontwikkelingsfase impliciet voldoet aan de definitie van een onderzoekskost binnen de context van een onderzoek- en ontwikkelingstraject.