COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 1-2 - Ondernemingen naar buitenlands recht - Houden en bewaren in België van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken

Luidens  artikel  1,  tweede  lid,  van  de  wet  van  17  juli  1975 worden de  boeken, rekeningen en  verantwoordingsstukken  met  betrekking tot  de  succursalen  en  bedrijfszetels  in  België van  buitenlandse onderneminen  in  België  gehouden  en  bewaard.

Verscheidene  Belgische  en  buitenlandse  ondernemingen centraliseren  de  boekhouding  van over  verscheidene  landen gespreide  zetelsop  een  computer.  De  vraag  werd  gesteld  of artikel 1,  tweede  lid  van  de  wet,  die  het  houden  en  bewaren  van  de rekeningen  en boeken  in  België  voorschreef,  er  zich  tegen  verzette dat  de  boekhouding  werd  gevoerd op een  computer  in  het buitenland.  Naar  de  mening  van  de  Commissie  heeft  de  wetgever niet  de  verplichting  willen  opleggen  dat  de  materiële  verrichtingen voor  hetinschrijven  en verwerken  van  de  gegevens  in  België geschieden  maar  wel  dat  de  boeken,  rekeningen  en verantwoordingsstukken  van  de  succursalen  en  bedrijfszetels  in België  van  de  buitenlandse ondernemingen  in  het  lnd  rechtstreeks toegankelijk  zijn  en  er  dus  worden  bewaard  hetzij in  origineel, hetzij  in  afschrift,  volgens  de  bepalingen  van  artikel  6,  vierde  lid van  de  wet en  artikel  9  van  het  koninklijk  besluit  van  12 september  1983  tot  uitvoering  van  de  wet van  17  juli  1975.