Advice theme: tijdstip waarop winst is gerealiseerd