Nieuw advies: Uitstel algemene vergadering en neerlegging van de jaarrekening (vennootschappen)

Advies

Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 bepaalt dat, ten gevolge van de COVID-19 pandemie, de algemene vergadering in bepaalde gevallen door het bestuursorgaan kan worden uitgesteld. Dit uitstel brengt eveneens de verlenging met zich mee van onder andere de termijn waarbinnen de jaarrekening moet worden goedgekeurd en neergelegd. 

In CBN-advies 2020/08 geeft de Commissie verdere toelichting bij de maatregelen inzake de goedkeuring en de neerlegging van de jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening van vennootschappen.