CBN-advies 173/3 - Toelichting bij de datum vanaf wanneer ondernemingen (waarvan het boekjaar niet samenvalt met het kalenderjaar) hun jaarrekening mogen opstellen in euro
 

De Commissie werd erop gewezen dat de woorden «of betrekking hebben op een periode» (vóór de officiële invoering van de euro), die voorkomen in de laatste lijn van het zesde lid op bladzijde 7 van advies 173/1 met betrekking tot de boekhoudrechtelijke aspecten i.v.m. de overschakeling op de euro1 , zo konden worden uitgelegd in het kader van de resultatenrekening, dat ondernemingen die hun boekhouding afsluiten op een andere datum dan 31 december, hun in 1999 afgesloten jaarrekening niet in euro zouden mogen opstellen, omdat hun resultatenrekening gedeeltelijk zou slaan op opbrengsten-en kostenstromen uit 1998. Dat is niet de bedoeling. De Commissie is van oordeel dat alle jaarrekeningen die worden afgesloten vanaf de datum waarop de euro wordt ingevoerd (1 januari 1999), in euro mogen worden opgesteld.
 

  • 1Advies 173/1, Bulletin nr. 37, januari 1997.