COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN   

CBN-advies  1‐1  ‐ Ondernemingen  naar  buitenlands  recht ‐ Toepasselijkheid  van  de  wet  en  de  uitvoeringsbesluiten

    
De  ondernemingen  naar  buitenlands  recht  die  in  België succursalen  en  bedrijfszetels hebben  moeten,  krachtens  artikel  1, 2de  lid,  van  de  wet  van  17  juli  1975,  een boekhouding  voeren en een  inventaris  alsmede  een  jaarrekening  opstellen  overeenkomstig de  bepalingen  van  de  wet  en  de  voorhaar  uitvoering  getroffen besluiten.  Deze verplichting geldt  echter  alleen  voor  de verrichtingen en  voor  de  toestand  van  de  succursalen  en bedrijfszetels  in Belgiëin  hun  geheel  beschouwd,  waarvoor  de  wet  een «boekhoudkundige personifiëring»  creëert,  los  van  de  juridische personifiëring.

De  wet  op  de  boekhouding  heeft  echter  geen  wijziging  gebracht aan  het publiciteitsregime  van  de  akten  en  rekeningen  van buitenlndse  vennootschappen  zoals  dat georganiseerd  is  door  de artikelen  81  tot  85  van  het  Wetboek  van  vennootschappen.  De rekeningen  die  krachtens  deze  bepaling  moet  worden  gepubliceerd zijn  deze   van  de buitenlandse  vennootschap.  De  bepalingen  van het  koninklijk  besluit  van  30  januari  2001 gelden  niet  voor  deze rekeningen.