CBN-advies 152/3 - Boekhoudkundige verwerking van een kapitaalverhoging als gevolg van de inbreng van een schuldvordering uitgedrukt in vreemde valuta

Dezelfde beginselen die sub 152/2 werden uiteengezet gelden ook wanneer het kapitaal van een vennootschap wordt verhoogd als gevolg van de inbreng van een schuldvordering uitgedrukt in een vreemde valuta1 .

De Commissie is van oordeel dat deze vordering in vreemde valuta, overeenkomstig het vennootschapsrecht, moet worden omgerekend in BEF op grond van haar waarde op het ogenblik van de inbreng.

Deze waarde stemt overeen met de marktwaarde van de vordering uitgedrukt in de betrokken vreemde valuta, waarop voor de omrekening de contantwisselkoers geldend op het ogenblik van de inbreng zal worden toegepast.

Vermits ook in dit geval de omrekeningskoers naar alle waarschijnlijkheid zal verschillen van de oorspronkelijke omrekeningskoers toegepast bij het boeken van de schuld in vreemde valuta, zal bij het afboeken van deze schuld een positief of negatief wisselresultaat ontstaan dat als dusdanig moet worden geboekt.

  • 1Het hier behandelde geval betreft de inbreng van een alleenstaande vordering; het betreft noch de inbreng van een bedrijfsgeheel noch een fusie.