CBN-advies 152/2 - Boekhoudkundige verwerking van een kapitaalverhoging als gevolg van de conversie in aandelen van obligaties uitgedrukt in Ecu of in andere vreemde valuta

Naar aanleiding van haar advies over de boekhoudkundige verwerking van vreemde valuta1  werden aan de Commissie vragen gesteld over de boeking van een kapitaalverhoging voortvloeiend uit de conversie in aandelen van obligaties uitgedrukt in Ecu of in een andere vreemde valuta. 

Naar het oordeel van de Commissie moet de conversie van obligaties in aandelen geanalyseerd worden als een betalingsmodaliteit van de schuld die de vennootschap tegenover de obligatiehouders heeft aangegaan. Een dergelijke conversie is assimileerbaar met een deviezenverrichting die dient geboekt met naleving van de regels beschreven in Deel III van genoemd advies 152.

Daaruit volgt dat de verrichting die erin bestaat obligaties uitgedrukt in deviezen te converteren in aandelen die het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, boekhoudkundig wordt verwerkt door als omrekeningskoers toe te passen de contantwisselkoers van de dag van de verrichting2 . Daarbij weze er tevens aan herinnerd dat wat de Ecu betreft, deze naar keuze van de onderneming hetzij als een afzonderlijke munt mag worden behandeld, hetzij mag worden omgerekend tot de munten waaruit hij is samengesteld3

Daar de aldus bepaalde omrekeningskoers naar alle waarschijnlijkheid zal verschillen van de oorspronkelijke omrekeningskoers toegepast bij het boeken van de obligatieschuld, zal uit deze omrekening een positief of negatief resultaat voortvloeien dat als dusdanig moet worden geboekt. 

Voorbeeld

 • Conversie op 1 april 1988 van een obligatie van vennootschap X met nominale waarde van 50 Ecu in aan aandeel van vennootschap X. 
 • Omrekeningskoers: 1 Ecu = 43,60 BEF (omrekeningskoers bij veronderstelling bepaald met toepassing van de beginselen uitgedrukt in Deel III,B van advies 152). 
 • Oorspronkelijke omrekeningskoers: 1 Ecu = 46 BEF. 
 • Boekhoudkundig pari van het aandeel X: 1.000 BEF. 
 • Boekingen (in BEF) : 
  1700 Achtergestelde converteerbare lening, uitgegeven in Ecu 2.300  
    aan 100 Geplaatst kapitaal   1.000
      11 Uitgiftepremie   1.180
      754 Wisselresultaten Ecu   120
 • 1Bull. CBN nr. 20, december 1987.
 • 2Zie over de concrete bepaling van de omrekeningskoers, de commentaren sub Deel III, B van genoemd advies 152.
 • 3Cf. voetnoot op p. 34 van advies 152.