Advice theme: Voorziening voor bezoldiging bij volledige of gedeeltelijke vrijstelling van te leveren arbeidsprestaties