Advice theme: vorderingen die oorspronkelijk zijnuitgedrukt in munten die overgaan in de euro