Advice theme: voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief