Schrapping ontwerpadvies ontoereikende bedrijfsleidersbezoldiging

Advies

De Commissie publiceerde op 20 maart 2019 het ontwerpadvies Afzonderlijke aanslag in geval van ontoereikende bedrijfsleidersbezoldiging. Hierbij werd voorzien in een antwoordtermijn tot 1 mei 2019.
 
Met de wet van 13 april 2019 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, houdende opheffing van de sanctie wegens het niet-voldoen aan de voorwaarde betreffende het bedrag van de bezoldiging van de bedrijfsleider (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 april 2019) is het ontwerpadvies evenwel zonder voorwerp geworden en zal het  bijgevolg niet uitmonden in een definitief advies.