Nieuwe IBB: voorzieningen

IBB

In de nieuwe IBB 2022/01 spreekt het College zich uit over de mogelijkheid om voorzieningen te boeken. In dit specifieke geval betreft het voorzieningen gevormd ter dekking van toekomstige kosten die zullen worden gemaakt afhankelijk van het verkrijgen van een uitbreidingsvergunning van de activiteit.