Nieuw ontwerpadvies: addendum groepsbijdrage

Advies

De Commissie voor boekhoudkundige normen publiceert een addendum bij CBN-advies 2019/06 – Groepsbijdrage, voor openbare raadpleging. In dit addendum wordt een bepaalde situatie verduidelijkt dat in het advies niet werd behandeld, namelijk de boekhoudkundige verwerking van de vergoeding voor de groepsbijdrage in hoofde van de overdragende vennootschap bij gebrek aan Belgische belastingen op het resultaat op rekening 4500.

Reacties en waardevolle inbreng van het publiek kunnen mee in rekening worden genomen bij de afwerking van het definitief advies.

Reageren op dit ontwerpadvies kan tot en met maandag 4 oktober 2021.