COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

CBN-advies 2021/XX – Boekhoudkundige verwerking van de vergoeding voor de groepsbijdrage in hoofde van de overdragende vennootschap bij gebrek aan Belgische belastingen op het resultaat op rekening 4500 (addendum bij advies 2019/06)

Ontwerpadvies van 2 juni 2021
 

Reageren op dit ontwerpadvies kan tot en met maandag 4 oktober 2021.

Reageer op advies

Unlimited number of files can be uploaded to this field.
32 MB limit.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.

* = verplicht