Nieuw advies: Zetelverplaatsing naar België: model van staat van activa en passiva

Advies

In CBN-advies 2020/15 moedigt de Commissie, in het kader van de verplichting om een staat van activa en passiva neer te leggen bij de NBB door vennootschappen die hun zetel verplaatsen naar België, het gebruik van de door de NBB daartoe ter beschikking gestelde modellen. De bedoeling is om de leesbaarheid en de vergelijkbaarheid van de jaarrekening te bewaren zonder dat ondernemingen buitensporige kosten hoeven te dragen.