Nieuw advies: Winstverdeling binnen de NV

Advies

In het nieuw CBN-advies 2021/02 – Winstverdeling binnen de NV bespreekt de Commissie de grenzen waarbinnen de winsten door de daartoe bevoegde organen binnen de NV kunnen worden uitgekeerd, rekening houdend met de dwingende bepalingen van het WVV.

CBN-advies 2009/1 – Interimdividend versus tussentijds dividend wordt door de Commissie opgeheven bij het uitbrengen van dit nieuw CBN-advies.