Nieuw advies: Voorzieningen

Advies

De Commissie publiceert het advies Voorzieningen. In dit advies verduidelijkt de Commissie de vorming, de besteding en de terugname van voorzieningen en worden een aantal algemene principes dienaangaande in herinnering gebracht.