Nieuw advies : Vermogensklem bij omzetting VZW in CV erkend als SO

Advies

In het advies Vermogensklem bij de omzetting van een VZW in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming verduidelijkt de Commissie de boekhoudkundige verwerking van het nettoactief van een VZW die omgezet wordt in een coöperatieve vennootschap. De onbeschikbaarheid van het nettoactief is als het ware een klem die op het vermogen wordt geplaatst. De wetgever wil hiermee beletten dat eenmaal de VZW vennootschap is geworden dit vermogen opgebouwd binnen de VZW zou worden uitgekeerd.