Nieuw advies: Uitstel goedkeuring en neerlegging van de jaarrekening (VZW's, IVZW's & stichtingen)

Advies

Naar aanleiding van de maatregelen genomen in het Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020, publiceert de Commissie voor boekhoudkundige normen een nieuw advies waarin zij specifiek ingaat op de maatregelen inzake het uitstel van de goedkeuring van de jaarrekening van verenigingen en stichtingen.