Nieuw advies: Splitsingen van vennootschappen

Advies

De Commissie publiceert CBN-advies 2022/12 over splitsingen van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid onderworpen aan het Belgisch recht die belastingneutraal werden uitgevoerd, in het licht van de nieuwigheden ingevoerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Er wordt meer bepaald rekening gehouden met de schrapping van het kapitaalbegrip bij de coöperatieve vennootschappen en de nieuwe besloten vennootschappen en met de invoering van een regeling voor splitsingen van verenigingen en stichtingen gebaseerd op de regeling die van toepassing is op splitsingen van vennootschappen.