Nieuw advies: overgang kapitaalhoudende CV naar kapitaalloze vennootschap

Nieuws

Het nieuw CBN-advies 2020/13 - Overgang van een kapitaalhoudende coöperatieve vennootschap naar een kapitaalloze vennootschap verduidelijkt, in aanvulling op het CBN-advies 2019/14 - Van een kapitaalhoudende BVBA naar een kapitaalloze BV, de boekhoudkundige gevolgen voor de CVBA en de CVOA naar aanleiding van hun omvorming van een kapitaalhoudende naar een kapitaalloze vennootschap. Hierbij wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de vennootschappen die wel voldoen aan de nieuwe definitie van een CV en deze die niet voldoen aan deze definitie. Die laatste vennootschappen hebben tot 31 december 2023 de tijd om vrijwillig van rechtsvorm te wijzigen.