Nieuw advies: niet-compensatie

Advies

De Commissie publiceert advies 2018/20Het boekhoudkundig niet-compensatiebeginsel. In dit advies behandelt de Commissie de vraag of een onderneming haar wederzijdse vorderingen en schulden met eenzelfde tegenpartij, in haar boekhouding en jaarrekening mag compenseren ten belope van het kleinste van beide betrokken bedragen.