Nieuw advies: Herwaarderingsmeerwaarden

Advies

In een nieuw advies licht de Commissie de nieuwe wetgeving toe inzake herwaarderingsmeerwaarden zoals opgenomen in het WVV en KB WVV. Ook de impact van de nieuwe bepalingen op de boekhoudkundige verwerking van een herwaarderingsmeerwaarde wordt in het advies besproken.